Seni Eesti suurima KÜ Kredex renoveerimine

Kuidas õnnestus Ehitusfirmal Fidele renoveerida seni Eesti suurimat Kredexi korteriühistu hoonet aadressil Tammsaare tee 131? 

Korteriühistu Tammsaare 131 võttis hoone renoveerimise ette põhjalikult ja seega kasutati Kredexi 40% toetust.

Selle raames teostati rida olulisi töid:

  • Soojustati katus ja kaeti 2x SBS kihiga, soojustati parapetid ja kaeti uue plekiga
  • Fassaad soojustati ning krohviti
  • Vahetati välja vanad puidust aknad uute soojapidavate 3-kordsete akende vastu
  • Kogu küttesüsteem majas renoveeriti, paigaldati uus küttetorustik, uued purmo radiaatorid ja vahetati välja soojasõlm
  • Katusele lisati uued ventilatsiooniseadmed ning soojasõlmete paigaldati soojuspumbad, millede abil väljatõmbeõhu jääksoojus kasutatakse ära hoone kütteks ja soojaveevarustuseks soojuspumpsüsteemide abil
  • Majas vahetati välja kõik välisuksed, valati uus betoonpandus ja renoveeriti 0 korrusel asuv sokli välispind
  • Lisaks soojustati fassaadipinnaga tasa kõik rõdud ja kaeti uue laudisega
  • Samuti lisati seni puuduolev piksekaitse majale

 

Antud objekt oli oma olemuselt päris keeruline, seda nii oma suuruse, korterite arvu kui ka esialgse olukorra tõttu.

Nt oli maja vooder vananenud ja vajas lisaankurdamist enne fassaadi soojustamist.

Kokkuvõttes tõdeb Ehitusfirma Fidele,  et maja renoveerimine õnnestus hästi, kuna hoone on saanud omale värske ja väga kena välisilme ning elanikud omale soojapidavad ming kvaliteetse sisekliimaga kodud.

Täname KÜ Tammsaare 131 elanikke meeldiva koostöö eest!