Ajutiste elamispindade ehitus 201 korterit Malmö, Rootsi

Ajutiste elamispindade ehitus 201 korterit Malmö, Rootsi projektijuhtimine

Aadress – Kuratorn 2, Malmö

Ehitusmaht – 2980 m2

Ehitusaeg – 2017

Kirjeldus:

Tööde tellijaks on MKB Fastighets AB (Vericon AB). Tegemist on 102 korteriga ajutise majutushoonega, mida on võimalik lepingu lõppedes kergesti lahti monteerida ning mujale transportida. Ehitusperioodi pikkus koos projekteerimise ja ehitusloa taotlusega 6 kuud. Perioodi lõpus peab olema kasutusluba väljastatud ning võimalik hoonet sihtotstarbeliselt kasutada.