Artikkel ajakirjas ELAMU

Värskes ELAMU ajakirjas ilmus artikkel, kus Ehitusfirma Fidele projektijuht Märt Mõistus annab nõu, kuidas alustada renoveerimisprojekti
koostamist.

ELAMU 2019 (1)

Ettevõtja soovitus: kuidas alustada renoveerimisprojekti koostamist?

Iga renoveerimisprojekt algab lähteülesande kirjeldamisest, eesmärkide seadmisest ning oma võimaluste väljaselgitamisest, räägib ehitusfirma Fidele OÜ korteriühistute projektijuht Märt Mõistus.

Kui oluline on projekteerija valik? Kas kasutada ehitus-projekteerimistöövõttu ja kontrollida seeläbi ka paremini lõplikku maksumust ning vältida riske juba alguses?

Küsimused, millele tuleks esmajärjekorras vastust otsima hakata ,on: milline on soovitud tulemus, mida saavutada tahetakse ja millised rahalised võimalused selleks on?

Kui rahaliste vahendite hulk on selge ning täpselt teada, mida soovitakse teha, saabki juba projekteerimisega alustada.

 

Mida tuleks silmas pidada, kui teostatakse riikliku rekonstrueerimistoetusega objekti?

 

Kui näiteks tavalise laenurahaga finantseerimise puhul vaadatakse, et oleks olemas ehitusluba, siis KredEx lisarahastuse kasutamise puhul tuleb arvestada, et projekt peab läbima veel ka põhjaliku ekspertiisi KredEx poolt kinnitatud ettevõtte juures. Juhul, kui projekt ekspertiisi ei läbi, jääb lisarahastuse otsus saamata ja projekti soovitud mahus teha ei õnnestu. Projekteerija valik on seetõttu ülioluline:  projekteerija peab olema piisavalt vastutustundlik ja lõpetama alustatu. Siinkohal on oluline märkida, et projekteerijaga sõlmitud kokkulepe peab olema piisavalt motiveeriv kuni ekspertiisi läbimiseni.

 

Aastal 2018 jõudis meie ettevõtteni koguni kolm projekti, kus projekteerija oli enamus raha tellijalt kätte saanud. kuid projektidele KredEx poolt tellitud ekspertiisi märkused jäid kõrvaldamata. See jättis tellija väga halba seisu, sest raha ja aega oli kulutatud, aga protsessiga tuli sisuliselt alustada uuesti nullist. Miks nullist?

Sest puudusi saab projektist kõrvaldada ainult seesama projekteerija, kes need teinud on. Uue projekteerija puhul tähendab puuduste kõrvaldamine kogu uut projekti. Kõige valusamad ongi siinjuures raisatud aeg ja raha, sest KredEx poolt eelotsusega kinnitatud projektidel on ka lõpptähtaeg. Kui sinna ei jõuta tekib oht, et lisarahastusest jäädakse ilma ja projekt jääb omakorda soovitud mahus teostamata.

Nendest kolmest projektist kahe tellijaga jõudis ehitusfirma Fidele ka lepingusse, täpsemalt projekteerimis-ehitus lepingusse. Tellija jaoks tähendas see projekteerimisel sisuliselt kahekordset kulu. Aeg surus lepingu sõlmimiselt takka:  kiirelt tuli teostada uuesti projekteerimine, läbida ekspertiis ning saada muidugi ka hoone õigeks ajaks renoveeritud. Kogu protsessi käigus tuli mitmeid väljakutseid, aga saame öelda, et saime nendega hakkama ning tänaseks on need hooned ka valmis, energiasäästlikud ja näevad väga kenad välja. Meie ettepanek oleks teha kortermajade puhul juba alguses ehituse-projekteerimise hankeid. Kehtivad samad tingimused nagu tavalise peatöövõtja või ehitaja valikul.

 

Miks on ehituse-projekteerimise hange parem ja mida tellijal sellest võidab?

Kõige olulisem on mõistagi vastutus. Jäävad ära vaidlused, kus ehitaja näitab näpuga projekteerija poole ning küsib projekti vigade tõttu raha juurde. Seeläbi annab ehitus-projekteerimisleping tellijale ka parema kontrolli eelarve üle. Teisena tooksin välja kompetentsi. Kui ehitusfirma saab ise oma teadmisi ja kompetentsi kasutades projekteerida, siis tulevad ka projektid praktilisemad ja soodsamad. Kokkuvõttes jällegi rahaline võit tellijale. Kolmandaks  on olulised aeg ja planeerimine, mis aitavad nii ehitusfirmat kui tellijat. Projekteerimis-ehituslepingu korral on juba pikalt enne renoveerimise algust ka ehitusfirmale teada töö ning ta saab seda varakult ning paremini planeerida, mis muudab hinna tellijale soodsamaks.

 

Mis on oluline projekteerimise-ehituse hanke tegemisel ja lepingu sõlmimisel?

Kõik tellija jaoks olulised asjad tuleb kirja panna juba alguses. Töid, mida kirjas pole, hiljem lisaraha maksmata nõuda ei saa. Samuti eeldab sellise hanke tegemine natuke paremat tehnilist teadmist õigete valikute tegemisel, mistõttu tuleb endale valida tehniliselt pädev ja tugev konsultant.

Projekteerimis-ehitusleping sobib nii väikestele kui ka suurtele korteriühistutele ning ei oma tähtsust, kas asute linnas või maal – ehitusfirma Fidele OÜ saab teid mõlemal juhul aidata.